'Werken aan een toekomst voor het verleden'

Stadsherstel Schiedam, de werknaam voor Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam (SBSS), Stichting Monumentenbeheer Schiedam (SMbS) en Stichting Restauratie Hoogstraat Schiedam l en ll (SRHS l en SRHS ll) zet zich sinds 1986 in voor het behoud van beeldbepalende, historisch of cultureel waardevolle panden in de gemeente Schiedam.
Wordt Donateur
Coördinator: Margaret Rijntalder

Adres:
Pand Paulus
Korte Haven 125
3111 BH Schiedam
Nederland
T 010 427 06 40
E info@stadsherstel-maassteden.nl


Businessplan / Stadsherstel Maassteden BV

De besturen van Stadsherstel Schiedam bestaan uit vrijwilligers. Enkelen van hen zetten zich al vanaf de oprichting in 1986 intensief in voor het behoud van de monumenten in Schiedam.
Hoewel zij het werk nog met veel plezier doen, wordt met de groei van het aantal stichtingen onder Stadsherstel Schiedam de werkdruk wel erg groot. Er is de afgelopen jaren getracht om nieuwe kandidaten met relevante deskundigheid voor de besturen aan te trekken, maar dat bleek zeer lastig.

In 2013 is het plan ontstaan om te onderzoeken of een ander soort organisatie het werk kan gaan voortzetten. Hierbij zijn schaalvergroting en professionalisering kernwoorden. Deze plannen zijn besproken met Gemeente Schiedam, Stadsherstel Vlaardingen en Maassluis. Ook zijn de plannen voorgelegd aan het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Allen hebben positief gereageerd en het Fonds heeft aan Stadsherstel Schiedam een bedrag toegekend om de haalbaarheid van een dergelijke organisatie te onderzoeken. In juni 2014 is een daartoe gespecialiseerd bureau ingeschakeld om een businessplan op te stellen.
Dit businessplan is in 2015 opgeleverd.

Op 1 september 2016 is Stadsherstel Maassteden BV opgericht. Drs. Irma van Leeuwen MRE is aangesteld als interim adjunct-directeur. Zij gaat het businessplan verder uitwerken en prospects zoeken voor de nieuwe organisatie in de drie steden.