'Werken aan een toekomst voor het verleden'

Stadsherstel Schiedam, de werknaam voor Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam (SBSS), Stichting Monumentenbeheer Schiedam (SMbS) en Stichting Restauratie Hoogstraat Schiedam l en ll (SRHS l en SRHS ll) zet zich sinds 1986 in voor het behoud van beeldbepalende, historisch of cultureel waardevolle panden in de gemeente Schiedam.
Wordt Donateur
Coördinator: Margaret Rijntalder

Adres:
Pand Paulus
Korte Haven 125
3111 BH Schiedam
Nederland
T 010 427 06 40
E info@stadsherstel-maassteden.nl


De Schelp (Hoogstraat 97)

De Schelp (Hoogstraat 97)

Het monumentale pand aan de Hoogstraat 97 hebben we de werknaam “De Schelp” gegeven in verband met de schelpmotieven in de gevels. Het is ...

RK kapel Vlaardingerdijk

RK kapel Vlaardingerdijk

Ooit kapel van de rooms-katholieke begraafplaats, nu Roemeens Orthodoxe Kerk   In 1849 werd buitenplaats 'Bokkenburg' op de veiling verkocht aa...

Pand Paulus - Korte Haven 125

Pand Paulus - Korte Haven 125

Rond 1600 was op het adres Korte Haven 125 een brouwerij gevestigd, die oorspronkelijk 'Het Hellebaart' werd genoemd, maar al snel de naam 'De Swarte Leeuw' kreeg. In 1675 was er sprake van 'zeekere brouwerij woonhuijs lootse mitsgs branderij alle staande annex den anderen haave van outs genaamd het hellebaard en nu de swarte leeuw'.

Elzensteeg 2 / Westmolenstraat 12

Elzensteeg 2 / Westmolenstraat 12

In 1590 is er sprake van een huis met erf op dit adres. Het huidige pand was op dat moment nog onderdeel van een groter grondgebied. In 1713 werd het bezit gesplitst om tien jaar later vervangen te worden door een branderij. Deze functie heeft het gebouw gehouden tot eind jaren '70 van de vorige eeuw. Daarna was er nog een aantal jaren een autosloperij in gevestigd.

Vismarkt 9

Vismarkt 9

In 1641 is er sprake van de verkoop van 'seeker huijs ende erve staande ende gelegen op den houck vande Walvisstraet'. Lange tijd was sprake van een huis en de daar achterliggende branderij. In 1838 worden woning en branderij gesplitst. Het huis is, net als na de restauratie, lange tijd in twee woningen verdeeld geweest.

Lange Haven 95

Lange Haven 95

In 1837 is het oorspronkelijke pand gescheiden in twee delen, Lange Haven 95 en Lange Haven 97. Het pand groeide van een scheepstimmermanwoning rond 1600 uit tot een patriciërswoning, waar tweehonderd jaar lang burgemeesters, kooplieden en distillateurs woonden. Voor en na de Tweede Wereldoorlog verviel de grandeur en werd het pand gebruikt als winkel.

Schie 94 (voorheen Schie 98)

Schie 94 (voorheen Schie 98)

Grandeur van weleer weer terug.

Dit gebouw is vanaf 1693 onafgebroken in gebruik geweest als branderij en distilleerderij. De firma Wenneker is eigenaar van dit monument geweest vanaf 1811 tot de verhuizing in 1967 naar Roosendaal.

Dam 28-30

Dam 28-30

In opdracht van het parochiebestuur van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius begeleidde SBSS de restauratie van het rijksmonument ’t Huis te Poort, de Oud-Katholieke kerk en pastorie aan Dam 28-30 te Schiedam.

Broersveld 141

Broersveld 141

Arbeidershuisje met lange geschiedenis voor de toekomst behouden.

Met de restauratie van Broersveld 141 is een van de laatst overgebleven arbeidershuisjes met tuitgeveltje en stenen binnenplaatsje voor de toekomst behouden gebleven.

Hoogstraat - Midden I - Van Museum tot Afrol

Hoogstraat - Midden I - Van Museum tot Afrol

De Hoogstraat is van oudsher dé winkelstraat van Schiedam. Een aantal monumentale panden in het gedeelte tussen Museum en Afrol raakte echter danig in verval.