'Werken aan een toekomst voor het verleden'

Stadsherstel Schiedam, de werknaam voor Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam (SBSS), Stichting Monumentenbeheer Schiedam (SMbS) en Stichting Restauratie Hoogstraat Schiedam l en ll (SRHS l en SRHS ll) zet zich sinds 1986 in voor het behoud van beeldbepalende, historisch of cultureel waardevolle panden in de gemeente Schiedam.
Wordt Donateur
Coördinator: Margaret Rijntalder

Adres:
Pand Paulus
Korte Haven 125
3111 BH Schiedam
Nederland
T 010 427 06 40
E info@stadsherstel-maassteden.nl


Stichting Restauratie Hoogstraat Schiedam
Stadsherstel Schiedam is sinds 2013 de werknaam voor 4 stichtingen die zich bezighouden met het behoud en beheer van monumentale en beeldbepalende objecten in de gemeente Schiedam en met name in het historisch centrum.
Een van de stichtingen is Stichting Restauratie Hoogstraat Schiedam, opgericht op 23 september 2010.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel: restauratie en herbestemmen van panden aan de Hoogstraat (en haar directe omgeving) te Schiedam, alsmede onderhoud en beheer daarvan, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst.

ANBI
Stichting Restauratie Hoogstraat Schiedam (SRHS) heeft een ANBI status. Het is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor donateurs is deze status zeer aantrekkelijk. Het betekent dat een donatie aan onze organisatie volledig fiscaal aftrekbaar is, mits de hoogte van het bedrag voldoet aan de door de belastingdienst gestelde eisen.
Indien u ons een donatie gunt, ontvangen wij deze graag op naam van de Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam. Deze Stichting is de oorsprong van Stadsherstel Schiedam en heeft de status van Culturele ANBI. Vanuit deze stichting verrichten wij o.a. haalbaarheidsonderzoeken. Afhankelijk van de resultaten van deze onderzoeken, gaan wij fondsen werven voor de realisatie van de plannen. De realisatie wordt door één van de andere stichtingen uitgevoerd.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wilt u meer weten over een donatie aan onze stichting, klik dan hier of neem contact met ons op.

Algemene gegevens
Kamer van Koophandel: 50927515
BSN/RSIN/(so)finummer: 8230.00.229
Korte Haven 125
3111 BH  Schiedam
Tel: 010 4270640
info@stadsherstel-schiedam.nl
www.stadsherstel-schiedam.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter mevrouw drs. E. van Collenburg – in ’t Hout
Penningmeester de heer W. van Biezen
Secretaris de heer J. Kuijs

Bestuursvergoeding
In de statuten is opgenomen dat de leden van het bestuur uit hoofde van hun functie geen beloning genieten voor hun werkzaamheden.

Download SRHS Jaarrekening 2018
Download SRHS Jaarrekening 2017
Download SRHS Jaarrekening 2016
Download SRHS Jaarrekening 2015
Download SRHS Jaarrekening 2012
Download SRHS Jaarrekening 2013
Download SRHS Jaarrekening 2014

Download het jaarverslag 2016
 Download het jaarverslag 2015
Download het jaarverslag 2012
Download het jaarverslag 2013
Download het jaarverslag 2014