'Werken aan een toekomst voor het verleden'

Stadsherstel Schiedam, de werknaam voor Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam (SBSS), Stichting Monumentenbeheer Schiedam (SMbS) en Stichting Restauratie Hoogstraat Schiedam l en ll (SRHS l en SRHS ll) zet zich sinds 1986 in voor het behoud van beeldbepalende, historisch of cultureel waardevolle panden in de gemeente Schiedam.
Wordt Donateur
Coördinator: Margaret Rijntalder

Adres:
Pand Paulus
Korte Haven 125
3111 BH Schiedam
Nederland
T 010 427 06 40
E info@stadsherstel-maassteden.nl


Stichting Monumentenbeheer Schiedam
Stadsherstel Schiedam is sinds 2013 de werknaam voor 4 stichtingen die zich bezighouden met het behoud en beheer van monumentale en beeldbepalende objecten in de gemeente Schiedam met name in het historisch centrum.
Een van de stichtingen is Stichting Monumentenbeheer Schiedam, opgericht op 1 mei 1996.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de verwerving en instandhouding van als rijks- en respectievelijk als gemeentelijke monumenten aangemerkte panden, alsmede van andere objecten die naar het oordeel van het bestuur van de stichting beeldbepalend, historisch- of cultureel waardevol zijn in de gemeente Schiedam.

ANBI
Stichting Monumentenbeheer Schiedam (SMbS) heeft een Culturele ANBI status. Het is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor donateurs is deze status zeer aantrekkelijk. Het betekent dat een donatie aan SBSS volledig fiscaal aftrekbaar is, mits de hoogte van het bedrag voldoet aan de door de belastingdienst gestelde eisen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Indien u ons een donatie gunt, ontvangen wij deze graag op naam van de Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam. Deze Stichting is de oorsprong van Stadsherstel Schiedam. Vanuit deze stichting verrichten wij o.a. haalbaarheidsonderzoeken. Afhankelijk van de resultaten van deze onderzoeken, gaan wij fondsen werven voor de realisatie van de plannen. De realisatie wordt door één van de andere stichtingen uitgevoerd.
Wilt u meer weten over een donatie aan onze stichting, klik dan hier of neem contact met ons op.

Algemene gegevens
Kamer van Koophandel: 41135658
BSN/RSIN/(so)finummer: 8048.60.336
Korte Haven 125
3111 BH Schiedam
Tel: 010 4270640
info@stadsherstel-schiedam.nl
www.stadsherstel-schiedam.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: de heer W. van Biezen
Penningmeester: de heer F. van Maanen
Secretaris: de heer J. Kuijs
Lid: de heer P. Smits

Bestuursvergoeding
In de statuten is opgenomen dat de leden van het bestuur uit hoofde van hun functie geen beloning genieten voor hun werkzaamheden.

Download SMbS Jaarrekening 2018