Broersveld 141
Dam 28-30
Korte Haven 125
Lange Haven 95
Schie 98
Vismarkt 9
Westmolenstraat 12
nextprev

Stadsherstel Schiedam

'Werken aan een toekomst voor het verleden'

Stadsherstel Schiedam, de werknaam voor Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam (SBSS), Stichting Monumentenbeheer Schiedam (SMbS) en Stichting Restauratie Hoogstraat Schiedam l en ll (SRHS l en SRHS ll) zet zich sinds 1986 in voor het behoud van beeldbepalende, historisch of cultureel waardevolle panden in de gemeente Schiedam.

Contact

Coördinator: Margaret Rijntalder

Adres:
Pand Paulus
Korte Haven 125
3111 BH Schiedam
Nederland
T 010 427 06 40
E info@stadsherstel-maassteden.nl


Lopende projecten

Kapel - Korte Haven 127

Kapel van het St. Vincentiusklooster van de zusters Dominicanessen, Korte Haven 127 te Schiedam

 

Geschiedenis

De voormalige kloosterkapel is onderdeel van het rijksmonument Korte Haven 127. Het klooster is genoemd naar Vincentius J.A. van Ewijk, van 1845 tot 1870 pastoor van de R.K. Sint Jan de Doperkerk aan de Lange Haven. Hij haalde de eerste zusters Dominicanessen naar Schiedam om het rooms-katholieke onderwijs op te bouwen. Ook was hij de eerste voorzitter van het schoolbestuur.

 

Aanvankelijk was het nonnenklooster gevestigd in een 18e-eeuws woonhuis, dat  gelegen was aan de Lange Haven 109. In diezelfde periode, van 1846 tot 1888, waren in dat gebouw ook een bewaarschool en naaischool ondergebracht. Vanaf november 1853 vond hier ook de eerste r.k. meisjesschool voor lager onderwijs haar onderdak. In de 19e eeuw zaten er grote aantallen kinderen in één lokaal, maar ondertussen liet de huisvesting van de school te wensen over.

 

Er werd gezocht naar een nieuwe locatie en uiteindelijk kocht het Armenbestuur in 1886 een complex aan de Korte Haven voor fl. 24.080,=. Het complex bestond uit twee branderijen, een mouterij, een pakhuis en twee woonhuisjes. Het eerste ontwerp voor een school van de heer N.G. Wouterlood werd afgekeurd, waarna de Rotterdamse architect Th. L. Kanters een nieuw ontwerp mocht leveren. Dat resulteerde in een Zusterhuis aan de Korte Haven met een verbinding naar de Mariaschool aan de Westmolenstraat. De bouw werd gegund aan firma Wed. G. Camesi & Co uit Rotterdam voor fl. 41.000,=. Deze firma bouwde ook de neogotische kerk aan de Singel in Schiedam. De bebouwing werd voor een groot deel gesloopt en op 31 december 1887 kon het hele complex worden opgeleverd. Een fraai klooster met daarachter een school met tien lokalen, verdeeld over twee verdiepingen, was het resultaat.

 

Deze informatie is gebaseerd op een aantal artikelen in Scyedam; auteur is Ruud Poels.

Onderstaande zwart-wit foto van Ruud Poels toont de kapel in originele staat.


Plannen voor de Kapel

In het voormalige klooster zijn inmiddels appartementen gerealiseerd. In de kapel mag van de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Schiedam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen woning worden gebouwd. Daarom is SBSS ingeschakeld voor het behoud van dit rijksmonument.

 

De kapel is gesitueerd op de eerste verdieping van het voormalige klooster en ligt precies achter Pand Paulus, dat in eigendom is van Stichting Monumentenbeheer Schiedam (SMbS), de nauw aan SBSS verbonden beheerstichting. Het plan is om de kapel te restaureren en een verbinding te maken met Pand Paulus. De kapel moet daarom een aparte juridische status krijgen, een lastige en tijdrovende zaak. Volgens een vooronderzoek zijn er verborgen muurschilderingen in de kapel, die zeer de moeite waard zijn. Deze zullen in het haalbaarheidsonderzoek uitgebreid worden onderzocht. 

Onderstaande kleurenfoto's van Peter van Velzen tonen de kapel in huidige staat en een muurschildering.

Afbeeldingen (slideshow)

  • Kapel - Korte Haven 127
  • Kapel - Korte Haven 127
  • Kapel - Korte Haven 127